تیر ۱۹, ۱۳۹۹

none
  • کلمه

    استفاده از کلمه "none" در نگارش های علمی و مقاله نویسی کاربرد قابل ملاحظه ای دارد. بعضی مواقع دیده شده اس ...

    استفاده از کلمه "none" در نگارش های علمی و مقاله نویسی کاربرد قابل ملاحظه ای دارد. بعضی مواقع دیده شده است که این کلمه را در برخی مواقع به صورت جمع بکار برده شده که اشتباه بوده!! ...

    بیشتر بخوانید