مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

نامه همراه در مقاله نویسی
  • نامه همراه (Cover Letter)

    با انتخاب مجله موردنظر و تنظیم قسمت‌های مختلف مقاله بر اساس دستورالعمل مخصوص نویسندگان، مقاله آماده ارسال ...

    با انتخاب مجله موردنظر و تنظیم قسمت‌های مختلف مقاله بر اساس دستورالعمل مخصوص نویسندگان، مقاله آماده ارسال به مجله است. هر مجله به‌طورمعمول چندین سردبیر دارد که هر مقاله با توجه به حوزه موردمطالعه به ی ...

    بیشتر بخوانید