تیر ۱۹, ۱۳۹۹

مولف شبح
  • دو مشکل عمده مرتبط با نویسندگی

    مسلما سردبیران یک مجله علمی امکان کنترل و نظارت دقیق بر لیست نویسندگان و یا مشارکت کنندگان برای هر مقاله ...

    مسلما سردبیران یک مجله علمی امکان کنترل و نظارت دقیق بر لیست نویسندگان و یا مشارکت کنندگان برای هر مقاله علمی که به مجله ارسال می شود را ندارند. اما امکان دارد که گاهی به لیست نویسندگان مشکوک شوند. به ...

    بیشتر بخوانید