تیر ۱۶, ۱۳۹۹

داوری
  • نقش داور یک مقاله علمی

    بی‌شک نمی‌توان نقش حیاتی داور در فرایند بررسی یک مقاله علمی را نادیده گرفت. اساساً داوران دو نقش بر عهده ...

    بی‌شک نمی‌توان نقش حیاتی داور در فرایند بررسی یک مقاله علمی را نادیده گرفت. اساساً داوران دو نقش بر عهده ‌دارند: اول اينكه در خصوص ارزش كلي یک مقاله براي انتشار نظر می‌دهند كـه معمولاً به‌صورت یکی از ...

    بیشتر بخوانید