مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

داوری مقاله isi
  • نامه پاسخ به داوری مقاله

    اغلب مقاله‌ها باید حداقل یک‌بار قبل از پذیرش توسط نشریه، مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرند. برای این منظور ...

    اغلب مقاله‌ها باید حداقل یک‌بار قبل از پذیرش توسط نشریه، مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرند. برای این منظور لازم است تا نویسندگان ضمن اصلاح مقاله، نامه پاسخ به داوری مقاله را تنظیم نمایند. در این مقاله ...

    بیشتر بخوانید